نام:*

نام خانوادگی:*

نام پدر:*

کد ملی:*

تاریخ تولد:*

استان محل تولد:*

مدرک تحصیلی :*

رشته تحصیلی:*

نام دانشگاه :*

رشته هنری :*

عنوان اثر:*

توضیح اثر:*

آدرس صفحه اینستاگرام:*

شماره همراه:*

شماره ثابت:*

آدرس محل سکونت:*

عناوین و مدارک هنری که تا کنون کسب نموده اید را ذکر کنید:*


آپلود عکس

آپلود عکس(تا 2 مگابایت) (در صورت ارسال چند عکس لطفا آنها را به صورت فایل زیپ شده ارسال نمایید.)*
عکس خوانده نمی شود