فراخوان نمایشگاه­های مجازی ملی و بین المللی نگارگری قرآنیسازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی، با هدف ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقیت در نگارگری قرآنی و دینی، حمایت از هنرمندان جوان و مستعد این رشته، و نمایش آثار هنرمندان ارزشی در سطح ملی و بین المللی نمایشگاه های ملی و بین المللی نگارگری قرآنی را برگزار می‌نماید.

موضوع نمایشگاه: آثار اسلامی

بخش های نمایشگاه:

نگارگری، گل ومرغ، تذهیب، تشعیر، طراحی سیاه قلم و پرتره سازی به شیوه نگارگری و پرداز

مقررات شرکت در نمایشگاه:

1- نمایشگاه ملی به صورت مجازی و در پایگاه اینترنتی (سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور) www.isqa.ir برگزار خواهد شد.
2- از میان آثار ارسالی، آثاری که طبق نظر هیات انتخاب، شرایط حضور در نمایشگاه بین المللی را داشته باشند به این بخش راه پیدا خواهند کردکه به صورت مجازی و با همکاری سازمان¬های بین المللی برگزار خواهد شد.
3- ثبت نام صرفا از طریق پایگاه اینترنتی reg.isqa.irانجام خواهد گردید.
4- اطلاعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از این رو مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده شركت‌كننده است.
5- حجم تصویر ارسالی کمتر از 2 مگابایت باشد.
6- دبیرخانه نمایشگاه مجاز است از آثار ارسالی برای امور نمایشگاهی،تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده کند.
7- در صورت ارسال بیش از حد ظرفیت نمایشگاه، آثار به صورت گزینشی انتخاب می شود.
8- آثاری که با موضوع نمایشگاه مطابقت نداشته باشند حذف خواهند شد.
9- آثاری که به لحاظ کیفیت فنی مورد تایید نباشند حذف خواهند شد.
10- تصاویر ارسالی باکیفیت پایین داوری نخواهد شد.
11- دبیرخانه ازدریافت آثارارسالی بعدازموعد مقررمعذوراست.
12- ارسال آثار توسط شرکت کننده، جهت حضور در نمایشگاه به منزله اعلام مالکیت معنوی اثر است، درصورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله ای، عواقب حقوقی وجزایی آن به عهده شرکت کننده می-باشد.
13- هرشرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثربرایشرکتدرنمایشگاهارائهکند.
14- به تمامی شرکت کنندگان در نمایشگاه ملی گواهی شرکت در نمایشگاه از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی اعطاء می گردد.
15- به تمامی شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی گواهی شرکت در نمایشگاه از سوی سازمان های بین المللی اعطاء می گردد.
16- هزینه شرکت در نمایشگاه رایگان می باشد.
17- هنرمند موظف است قیمت اثر خود را در فرم اطلاعات وارد نماید.
18- ارسال اثر و شرکت در نمایشگاه به منزله پذیرش مقررات نمایشگاه است.
19- تصمیم درباره مسائل پیش بینی نشده برعهده شورای برگزاری است وبه اطلاع هنرمندان خواهد رسید.

 آخرین مهلت ارسال آثار: 23 تیرماه 1400
 زمان برگزاری نمایشگاه: 30 تیرماه 1400(همزمان با عید سعید قربان)
 شماره تماس های دبیرخانه: 02166970775 و 02166402882 (آقای بخشی زاده)